เรือก่อสร้างเคเบิลใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของจีน “ฉิฟัน 19” (Qifan 19) เรือวางสายเคเบิลที่ใหญ่ที่สุดของจีนได้ลงน้ำในเมืองหนานทง มณฑลเจียงซู ซึ่งจะช่วยพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่

พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานลมนอกชายฝั่งจะต้องถูกส่งไปยังพื้นดินผ่านสายเคเบิลใต้น้ำ 

การระบายน้ำของ “ฉิฟัน 19” อยู่ที่ 24,000 ตัน เท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบา มีปริมาณระบายน้ำมากที่สุดในเรือก่อสร้างสายเคเบิลในทะเลของทั่วประเทศ มีปริมาณการบรรทุกสายเคเบิลถึง 10,000 ตัน

เรือลำนี้ยังมีความลึกของการฝังสายเคเบิลใต้ทะเลเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความลึกสูงสุดอยู่ที่ 4.5 เมตร มีความสามารถของการกำหนดตำแหน่งอย่างแข็งแกร่งที่สุดในโลก และความแม่นยำของการวางสายเคเบิลสูงที่สุดในทั่วประเทศ

การเปิดใช้งานของ “ฉิฟัน 19” นั้น จะตอบสนองความต้องการสำหรับการวางสายเคเบิลแรงสูง และสายเคเบิลสื่อสารในทะเลลึกที่อยู่ไกลฝั่งของประเทศจีน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครดิต China Media Group (CMG)