ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 372 สายทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระหว่าง กม.0-5 ในพื้นที่ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง 4.4 กม. งบประมาณ 315,000,000 บาท เสร็จเรียบร้อยและเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว ซึ่งโครงการนี้ได้ก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  

 โครงการทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง รองรับการจราจรด้านการขนส่งโลจิสติกส์และนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต สามารถสร้างโอกาสใน การกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนในระดับประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนสู่ตลาดโลก และเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งด้านโลจิสติกส์บนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในการใช้งาน  

ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ การเติบโตทางการค้า การลงทุนด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว การบริการ การอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)