เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่จังหวัดหนองบัวลำภู การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งแรก ของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เริ่มต้นขึ้นแล้ว บรรดารัฐมนตรีทยอยลงพื้นที่ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ และ เลย

โดยประเดิมคนแรก นายสุทิน คลังแสงรมว.กลาโหม มีกำหนดลงพื้นที่มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว เกี่ยวข้าว กับชาว ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ในเวลาประมาณ 8:20 น. แต่เนื่องจากเกิดปัญหาเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ขัดข้อง ทำให้การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาหนองบัวลำภู ต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากต้องเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่

จนถึงเวลา 8:40 น คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังเดินทางมาไม่ถึง พื้นที่เกี่ยวข้าวแต่อย่างใด