เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีแผนที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษนั้น ในส่วนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้หารือร่วมกับ สพฐ. เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนี้ให้มีความรอบคอบรัดกุมป้องกันการทุจริตในทุกกรณี เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ปราศจากการซื้อขายตำแหน่ง และเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกครู

“ขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลว่ามีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์จากกรณีการสอบคัดเลือกดังกล่าว จึงได้เน้นย้ำให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดสาขาวิชาเอกที่จะทำการคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ซึ่งจะวางระบบในการตรวจสอบการกำหนดสาขาวิชาเอกในครั้งนี้อย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม หากพบการทุจริตเกิดขึ้นหรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตจะถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอน” รศ.ดร.ประวิต กล่าว