เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากการเดินทางร่วมการประชุมสุดยอด ASEAN – GCC Summit ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.ที่ผ่านมา ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้หารือเพื่อโอกาสเพิ่มความร่วมมือระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งรวมถึง Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) เอกชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและปศุสัตว์ชั้นนำของโลก และทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะมีความร่วมมือกันเพื่อการค้าทางด้านปศุสัตว์ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการของรัฐบาล เพื่อเป็นการติดตามผลการหารือของนายกรัฐมนตรี โดยเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.66 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมกับนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต นางนวลละออง ศรีชุมพล นายกสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย และนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ โดยเข้าพบหารือกับ Eng. Sulaiman AlRumaih – Group CEO บริษัท SALIC และคณะผู้บริหารของบริษัท SALIC พร้อมด้วยนาย Norberto Giangrande ประธานบริษัท MINERVA และนาย Fernando Queiroz – CEO บริษัท MINERVA ณ บริษัท SALIC

จากการพบหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะสนับสนุนความร่วมมือในการลงทุนด้านปศุสัตว์ระหว่างไทยและซาอุดีฯ รวมทั้งความร่วมมือในด้านการเกษตรต่างๆ อาทิ ข้าว และปุ๋ย ในการนี้ฝ่ายไทยได้นำเสนอข้อมูลและศักยภาพด้านการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมโคเนื้อของไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย โดยบริษัท SALIC และ MINERVA แสดงความพร้อมที่จะเดินทางเยือนไทย เพื่อสำรวจลู่ทางการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยในช่วงเดือนม.ค.67

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่ขานรับการทำงาน ตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีริเริ่มไว้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่เกษตรกรไทย และรัฐบาลพร้อมที่จะดำเนินการเช่นนี้ต่อไป เพื่อหาโอกาสช่องทางการค้าสินค้าเกษตร และสินค้าปศุสัตว์เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีรายได้มากขึ้น มีโอกาสในชีวิตมากขึ้น” นายสัตวแพทย์ชัย กล่าว