เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่เมืองคาซาเน สาธารณรัฐบอตสวานา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมด้วยนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 โดยมีวาระการพิจารณาประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย ประเพณีปีใหม่ไทย” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) ขึ้นทะเบียนเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณารายการนำเสนอของประเทศไทยโดยละเอียด ก่อนที่จะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ ให้ประเพณีสงกรานต์ประเทศไทย ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ร่วมปรบมือแสดงความยินดี

นายโกวิท กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความสำเร็จของประเทศไทย ที่สงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนประเพณี เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดย สวธ. ได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนในประเทศ และได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกตั้งแต่ปี 2563 โดยกระบวนการจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียน ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนผู้ถือครองและผู้ปฏิบัติ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และได้รับความยินยอมจากชุมชนไทยทุกทั่วประเทศ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เสนอขอขึ้นทะเบียน เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นการเสนอขอขึ้นทะเบียนรายการโดยประเทศเดียว

อธิบดี สวธ. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ สวธ. กำหนดจัดงานฉลองสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก วันที่ 7 ธ.ค. 2566 เวลา 18.00 น. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และวัดสุทัศนเทพวราราม โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯ และจังหวัด 76 จังหวัด พร้อมภาคีร่วมงาน ภายในงานจะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่ฉลองสงกรานต์ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบด้วย ขบวนมหาสงกรานต์จตุรทิศแผ่นดินไทย ขบวนอันเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขบวนตำนานนางสงกรานต์ ทั้ง 7 วัน นำโดย แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอับดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 มาในชุด “นางมโหธรเทวี” (นางสงกรานต์ ประจำปี 2567) ตามด้วยขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์ 4 ภาค ขบวนแตรวงกลองยาว และยังมีการแสดงดนตรีโดยวงสุนทราภรณ์ ในเวลา 19.00 น. ณ ลานคนเมือง กทม. อีกด้วย