เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มีรายงานว่า ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 251/2565 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่ 250/2565 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ต.อ.ปพนพัชร์ โบยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน จังหวัดชลบุรี กับพวกรวม 5 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กรณีเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลาประมาณ 18.47 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จับกุม ตัวนาย YANG ZHENTAO สัญชาติจีน เลขหนังสือเดินทาง ED 9636912 โดยกล่าวหาว่า จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ (บาคาร่า) เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมด้วยของกลาง จำนวน 12 รายการ โดยมีการเช่าเปิดห้องรายวันเพื่อจัดให้มีการเล่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตำรวจภูธรจังหวัดซลบุรี ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวทิมพกาณต์ จะอื่อ กับพวกรวม 10 คน พร้อมด้วยของกลาง จำนวน 10 รายการ โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือการมั่วสุม ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัตอันเป็นการ ฝ่าฝืนต่อพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน ดำเนินคดีตามกฎหมาย เหตุเกิดที่ห้องเลขที่ 1206, 1207 ชั้นที่ 2 ที่โรงแรม EASTPANA ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าเชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นความบกพร่อง อันอาจเป็นการกระทำผิดวินัยข้าราชการตำรวจฐานไม่เคร่งครัดต่อแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ถือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย. 255 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจบกพร่องในการป้องกันปราบปรามอบายมุข เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6 (2) และข้อ 8 (3) จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเติมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่เวรนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มอบหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.พ.ต.อ.ปพนพัช ใบยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน 2.พ.ต.ท.พงศ์สวัสดิ์ วงศ์วาน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน 3.พ.ต.ท.ชูศักดิ์ ปิ่นรัตน์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน 4. พ.ต.ต.อัครชัย วงศ์คำโสม สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน 5.พ.ต.ต.อรรคพงษ์ จตุพรม สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี