กรุงเทพมหานคร คิกออฟกิจกรรม “กทม. เมืองในฝัน ฉันร่วมด้วย!” ตามนโยบาย 9 ดี 9 ด้าน ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ภายใต้แนวคิด “I’m in” การมีส่วนร่วมพัฒนากรุงเทพฯ เมืองที่น่าอยู่ไปด้วยกัน โดยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานแถลงความพร้อม ที่สวนป่าเบญจกิติ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นโยบาย 9 ดี 9 ด้าน เป็นการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ประกอบด้วย 1. ปลอดภัยดี, 2. โปร่งใสดี, 3. เศรษฐกิจดี, 4. เดินทางดี, 5. สิ่งแวดล้อมดี, 6. สุขภาพดี, 7. สังคมดี, 8. เรียนดี และ 9. บริหารจัดการดี ส่วนแนวคิด “I’m in” หมายถึง “ฉันมีส่วนร่วม” เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างเมืองที่ดีขึ้นร่วมกัน โดย 3 กิจกรรมแรก ได้แก่ สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี และเศรษฐกิจดี จะจัดขึ้นในเดือน เม.ย. และ พ.ค.นี้

สำหรับกิจกรรมรวมพลคนมีของ (ดี) ตามนโยบายสังคมดี จะมีเวทีในการแสดงความสามารถ ผ่านการแสดงของศิลปินเปิดหมวก Bangkok Street Performance ส่วนกิจกรรมป่าในเมือง ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมดี เป็นการนำเสนอความสำเร็จของการสร้างป่าในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดมลพิษ สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองหลวงที่สวยงาม และกิจกรรมเสพงานศิลป์ กินของอร่อย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี เป็นการนำเสนอความสำเร็จของการส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชนต่างๆ ของ กทม.