เมื่อวันที่ 17 ก.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศ “นนท์พร้อม” ปรับสูตรการให้วัคซีนโควิด-19 สลับชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เดลต้า เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 AstraZaneca (ระยะห่าง 4 สัปดาห์)
เริ่มตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามมติที่ประชุม
-คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
-คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
-ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 271 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
-ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564