เมื่อวันที่ 23 ก.ย. เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โพสต์ข้อความระบุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดลงทะเบียนเพิ่ม วัคซีน “โมเดอร์นา”

-สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดปทุมธานี หรือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หรืออื่นๆ ที่ทางสภากาชาดไทยกำหนดไว้ จำนวน 5 กลุ่มเป้าหมาย
-ผ่านระบบลงทะเบียนผ่านทาง Google form ของ อบจ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้-26 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอขอบคุณ ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆ ท่าน เราจะมุ่งมั่น ทำทุกวิถีทาง เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติโดยเร็วที่สุด#

เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 5 กลุ่มเป้าหมาย ของสภากาชาดไทย
1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)
2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
4.ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ
5.บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

*เอกสารที่ต้องแนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ บัตรผู้สูงอายุ บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น