เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และ 2568 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้ไปเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายเรียนดีมีความสุขของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระครู ภาระนักเรียน และภาระของผู้ปกครอง ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการแจกแจงรายละเอียดนโยบายด้านต่างๆออกมาดูว่าทุกโครงการที่มีตั้งงบประมาณนั้นได้สอคคล้องตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ ส่วนนโยบายการจัดทำคอนเทนต์หรือเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมบรรจุใส่ไว้ในอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆนั้น ขณะนี้สพฐ.เตรียมจัดทำในเฟสแรกไว้แล้ว ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 พร้อมวางแผนคอนเทนต์ต่อยอดไปในงบประมาณ 2568 ด้วย

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เพิ่มการจัดทำคำของบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีให้แก่สถานศึกษาที่เป็นไปตามนโยบายการแจกอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือแลบท็อปให้แก่ครูและนักเรียน สำหรับการตั้งการงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีให้แก่สถานศึกษานั้นถือเป็นการจัดทำคำของบประมาณในส่วนนี้ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการขยายเพดานงบประมาณ เนื่องจากต่อไปเมื่อผู้เรียนหรือครูมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนจำเป็นจะต้องมีการชาร์ตแบตเตอรี่อุปกรณ์การใช้งาน ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจัดทำคำของบประมาณด้านรองรับการใช้งานเทคโนโลยีตามไปด้วย