ที่ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับคณะบุคคลที่ได้รับ “การแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ด้วยการคัดกรองและการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)” จาก อ.ฝาง อ.อมก๋อย อ.แม่อาย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ในการนี้ ตัวแทนกลุ่มบุคคลได้กล่าวขอบคุณ พ.ต.อ.ทวี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ขอขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันบูรณาการและผนึกกำลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ทำให้หนูและเพื่อนๆ ได้มีตัวตนบนโลกใบนี้ อีกทั้งขอความกรุณากระทรวง​ยุติธรรม​และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ดำเนินการขับเคลื่อนการช่วยเหลือบุคคลที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานะบุคคลให้ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป”

ทางด้าน พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้มีสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ในการช่วยเหลื​อครั้งนี้ ถือเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงยุติธรรมจะนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว รวมทั้งขอให้กำลังใจกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ​หน้าที่ ​เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างถึงที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ การบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลที่ไม่ถูกบันทึกประวัติไว้ในทะเบียนราษฎร และไม่มีสถานะสัญชาติใดเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับหน่วยงานภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ พระภิกษุ สามเณร นักเรียนนักศึกษา และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาสถานะบุคคลและสัญชาติมากกว่า 2,449 ราย ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เชียงใหม่ ระนอง และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2567 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป