ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 28.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

5 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1. เขตวังทองหลาง 40.1 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหนองจอก 36.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางบอน 34.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตคลองสาน 34.3 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบึงกุ่ม 33.9 มคก./ลบ.ม.

1. กรุงเทพเหนือ 24.6-32 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

2. กรุงเทพตะวันออก 22.7-36.4 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

3. กรุงเทพกลาง 26.3-40.1 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

4. กรุงเทพใต้ 21.2-33.5 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

5. กรุงธนเหนือ 22.4-34.3 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

6. กรุงธนใต้ 20.4-34.4 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง