เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด มีคำสั่งอนุญาต นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดแต่งตั้งที่ปรึกษาคดีพิเศษ

โดยหนังสือ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหนังสือลงวันที่ 15 ก.ย.64 ความว่า กราบเรียนอัยการสูงสุด ว่าด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีอดีตผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด กับพวกมีพฤติการณ์การกระทำเข้าลักษณะความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 โดยร่วมกันกระทำหลายครั้งอันมีลักษณะเป็นปกติธุระความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(18) และสมคบกันฟอกเงินตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และมีพฤติการณ์นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดดังกล่าวโอนไปรับโอนหรือซื้อทรัพย์สินอื่นอันเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เป็นคดีพิเศษที่ 25/2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษโดยได้ประสานนายวัชรินทร์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินมาตรการยึดทรัพย์ทางแพ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ นายวัชรินทร์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2 เป็นอัยการมือสอบสวน ฝีมือดีหลายหน่วยงานภาครัฐได้เคยขอตัวไปเป็นที่ปรึกษากฎหมาย เเละร่วมสอบสวนหลายคดีได้รางวัลอัยการดีเด่น จบหลักสูตรเอฟบีไอ จากสหรัฐ รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีดีเอสไอ 

โดยมีผลงานในฐานะอัยการสอบสวนลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายเเดนลุยคดีปล้นปืน ร่วมสอบสวนคดี ฟอกเงินสหกรณ์รถไฟ เเละคดีใหญ่ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนหลายคดี ล่าสุดโดนขอตัวไปร่วมสอบคดีเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี.