เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณถึงกรณีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีท่าทีไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร และเตรียมจะฟ้องศาล ว่า มันก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมาก็มีปัญหามากในเรื่องที่ดินของประเทศไทย ที่ถือคนละฉบับ วันนี้จึงมาปูดปัญหาขึ้นแบบนี้ ก็ต้องหาแผนที่สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่า One Map และหากได้ข้อสรุปแล้ว เป็นแผนที่เดียว ก็ต้องยอมรับว่าอะไรอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ยอมรับก็มีกระบวนการอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไป ในที่สุดก็ต้องมีกระบวนการยุติ ซึ่งตนคิดว่ายุติที่ One Map ดีที่สุด ส่วนจะยอมรับ One Map หรือไม่นั้น ก็มีกระบวนการอุทธรณ์ได้


ส่วนที่ขณะนี้ กรมแผนที่ทหารถูกนำไปเป็นคู่ขัดแย้งกับ 2 องค์กร (ส.ป.ก.-กรมอุทยานฯ) ซึ่งเหมือนว่าจะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง นายสุทิน ระบุว่า ตนคิดว่าก็เกิดขึ้นได้กับทุกกรณี ที่คนไปตัดสินจะถูกกล่าวหาได้ แม้แต่ศาล จึงมีกฎหมายไม่ให้วิจารณ์ศาล ส่วนกรมแผนที่ทหาร ถ้าวิจารณ์ได้ คนก็คิดว่า อย่างไรเสียก็จะมีกระบวนการจะอุทธรณ์ หรือศาลปกครอง แต่สุดท้ายก็จบ และยืนยันว่า One Map ไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะยึดจากข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ก่อนนำแผนที่มาดู ประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมด ไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากทุกแหล่ง ถึงเป็นข้อสรุปที่มาเป็น One Map พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลต้องยึด One Map ถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ.