ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เลขานุการในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ขณะที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย สิริอายุได้ 70 ปี 50 พรรษา และได้มีการส่งศพพระมงคลธีรคุณ กลับมาถึงประเทศไทย โดยสายการบินไทย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดทาง วัดญาณเวศกวัน ได้แจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ ป.ธ.4, ดร.) อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ณ ญาณเวศก์ธรรมศาลา วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยวันที่ 1 มี.ค. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ซึ่งช่วงเวลา 15.00 น. จะมีพิธีสรงน้ำศพ ให้พระสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ได้เข้าสรงน้ำศพ จากนั้นเวลา 16.30 น. ตั้งขบวนรับน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องประกอบ เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องประกอบ เวลา 18.00 น. พระสงฆ์จตุรวรรค พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

ส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรม วันที่ 2-7 มี.ค. เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา เวลา 19.30 น. พระสงฆ์จตุรวรรค พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ทำบุญ 7 วัน) วันที่ 5 มี.ค. เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เวลา 12.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา-บังสุกุล และทางวัดขอความกรุณางดพวงหรีด​

สำหรับรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมดูได้ที่ : https://www.watnyanaves.net/uploads/File/news/670228_Detail-program.pdf