เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2567 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับแจ้งข่าว นายมณเฑียร บุญตัน สว. ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ทั้งนี้ เจ้าภาพได้กำหนดประกอบพิธีศพ ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 

โดยในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 จะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.00 น. จากนั้น ตั้งศพสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

นายมณเฑียร เกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2508 ปัจจุบันมีตำแหน่งในวุฒิสภา เป็น ประธานคณะอนุกรรมมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2551-2557 และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562 

ขณะนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาว่างลง 2 ตำแหน่ง คงเหลืออยู่ขณะนี้ 248 คน สำหรับรายชื่อบุคคลสำรองที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในลำดับถัดไป ได้แก่ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ 

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สว. และศิลปินแห่งชาติ ได้เขียนกลอนแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

“มณเฑียร บุญตัน บุญบันดาล

ให้โลกมืดพบพานหนทางสว่าง

ให้ตานอก ตาในได้ร่วมทาง

ร่วมสรรค์สร้างวิถีธรรม ล้ำเลิศแล้ว

วิสัยธรรมวิสัยทัศน์ แจ่มชัดเจน

ไม่เบี่ยงเบนปณิธาน อันแน่แน่ว

หนึ่งมณีนิลอร่าม วาววามแวว

หนึ่งดวงแก้วแก้วตา ประชาชน

สถิตแล้วสถิตใน หัวใจเรา

ในสีเทา สีทอง ส่องเวหน

บารมีอภิบาล บุญบันดล

ณ มณฑล มณเฑียร บุญตันนิรันดร์”.