เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ จ.ชัยนาท จากสถานการณ์พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่นั้น ล่าสุด สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลทำให้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน โดยในวันนี้ สถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณอยู่ที่ 2,683 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ 17 เมตร/รทก. มีระดับน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 16.17 เมตร/รทก. และเขื่อนเจ้าพระยามีระบายน้ำอยู่ที่ 2,766 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

จากสถานการณ์การระบายน้ำดังกล่าว ส่งผลทำให้มวลน้ำไหลเอ่อเข้าท้วมบ้านเรือนของประชาชนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้น ซึ่งระดับน้ำที่ท่วมขังมีระดับความสูงอยู่ที่ 60-90 เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านบางรายก็ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก เนื่องจากน้ำท่วมครั้งนี้เตรียมตัวไม่ทัน ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 12 โดยกรมชลประทาน ก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำ และยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด