กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยรูปกระเปาะค่อนข้างกลม สูง 1.5-3 ซม. มีกาบใบหุ้ม ใบ รูปเข็มขัด ปลายสอบ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 30-60 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ ยาว 20-30 ซม. จำนวน 10-15 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอมเหลือง มีขีดตามยาวสีน้ำตาลแดง 5-7 เส้น กลีบปากสีเหลืองอ่อน มีแต้ม และประสีแดง ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าดิบเขา ทางภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม.