คอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้มอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้การสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารบริรักษ์ ศิริราช และอาคารผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนมาช่วยกันบริจาค โดยตั้งเป้าหมายในการระดมทุนไว้ที่ 40 ล้านบาท

ระหว่างผมนั่งฟังเพลงของศิลปินที่นำเพลงรักเก่า ๆ มาร้องใหม่ร่วมกับนักร้องรุ่นปัจจุบัน ทำให้ผมย้อนไปคิดถึงสมัยทำงานขับเคลื่อนความยั่งยืนในยุคแรก ๆ เมื่อราว 20 ปีที่แล้ว ที่สมัยนั้นบริษัทผู้บุกเบิกจะเรียกการทำความดีนี้ว่า CSR และนัก CSR ในยุคบุกเบิกนั้นก็จะให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่าง “3 P” คือ People Planet Profit เพราะธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ กับต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและสังคมรอบ ๆ กิจการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงต้องทำ CSR ทั้งขบวนการธุรกิจ และร่วมบริจาค หรือต้องทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ซึ่งอันที่จริงก็คือรากฐานของ ESG ยุคนี้นี่เอง

ผมจำได้ว่า ยุคนั้นมีบริษัทไทยไม่มากนักที่ทำ CSR อย่างจริงจัง ซึ่ง อำพลฟูดส์ ผู้ผลิตกะทิชาวเกาะ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มี DNA ของความยั่งยืนมาโดยตลอด ตอนผมถ่ายทำ รายการ CSR คุณทำได้ ตอนโรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ก็ยังมาถ่ายทำที่โรงงานของอำพลฟูดส์ด้วย ซึ่งคลิปรายการ CSR คุณทำได้ ยังคงหาชมได้ใน YouTube

ตอนนั้นผมได้พาชมการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยคัดมะพร้าวที่มีคุณภาพและช่วยชาวสวน เมื่อนำมาผลิตก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยหานวัตกรรมเครื่องจักร เพื่อคำนวณปรับองศาใบมีดให้ได้เนื้อมะพร้าวมากที่สุด กับเหลือเศษทิ้งน้อยที่สุด และเศษกะลามะพร้าวที่เหลือยังนำเอามาแปรรูปเป็นกระสุนเชื้อเพลิงส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วย นอกจากนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์ ก็พยายามมองหาวัสดุใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ Recycle ได้ แถมยังมี “โครงการกล่องวิเศษ” ที่นำกล่อง UHT กลับมาบีบอัดเป็นแผ่น Recycle เพื่อนำไปทำเป็นโต๊ะนักเรียนให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ยากจนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงการดูแลพนักงาน ที่ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผมจำได้ว่าผมแอบเข้าไปดูบ่อบำบัดนํ้าเสีย ซึ่งตอนนั้นกำลังพัฒนานํ้าเสียที่บำบัดแล้ว ที่มีสารอาหารสูงไปทำปุ๋ยอีกด้วย

20 ปีหลังจากนั้น บริษัทอำพลฟูดส์และกลุ่มเทพผดุงพร นอกจากจะผลิตสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ กะทิชาวเกาะ เครื่องปรุง Roi Thai เครื่องดื่ม V Fit และอื่น ๆ อีกมากมายแล้ว ก็ยังคงเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปทำความดีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง คอนเสิร์ต The Magic Moment นี้ ผู้ชมเต็มห้องคาดว่าจะร่วมกันระดมให้ศิริราชได้ตามเป้าหมาย อิ่มบุญไปด้วยกัน และนี่คือตัวอย่างขององค์กรที่มีความยั่งยืนอยู่ใน DNA.