สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น) 2567 เพื่อพัฒนาทักษะการว่ายน้ำให้เด็กด้อยโอกาสในภูมิภาคต่างๆ แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนเพื่อต่อยอดในการเฟ้นหานักกีฬารุ่นใหม่ต่อไป และให้บริการนักกีฬาว่ายน้ำด้อยโอกาสในชุมชน นำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

ล่าสุด ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ที่โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกสร อ.ลาดหลุมแก้ว (วรพงศ์อนุกูล) จ.ปทุมธานี มีเป้าหมายการฝึกสอนให้กับเด็กด้อยโอกาสให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็น ซึ่งสมาคมฯ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการโดย อ.เอกวัฒน์ ลี้เทียน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการฯ มากถึงกว่า 1,500 คน

นางสาวสุภาพร ไชโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) เปิดเผยว่า ในนามของผู้บริหารใน อ.ลาดหลุมแก้ว มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและต้องขอขอบคุณโครงการดีๆ จากสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ที่ทำให้เด็กๆ ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ได้รู้จักวิธีการลอยตัวและว่ายน้ำเป็น ซึ่งโรงเรียนใน อ.ลาดหลุมแก้ว ได้ส่งนักเรียนมาร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 7 โรงเรียน ซึ่งใช้สถานที่คือที่โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายศิริพงษ์ เชื้อดี และก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารใน อ.ลาดหลุมแก้ว เป็นอย่างดี

“คณะผู้ปกครอง, คุณครู และนักเรียน อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีกก็เลยอยากให้ทรงสมาคมฯ รับพิจารณาโครงการนี้ในปีการศึกษาหน้าอีกสักครั้ง และต่อไปจาก 7 โรงเรียน ที่เข้าร่วมการโครงการในครั้งนี้ ก็อาจจะเพิ่มเป็น 12 โรงเรียน ใน อ.ลาดหลุมแก้ว ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีของสมาคมกีฬาทางน้ำ ที่ให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญต่อชีวิตของนักเรียนค่ะ”