เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ Sol Bar จ.เชียงใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ร่วมเวทีเสวนาเรื่อง “สู้อย่างไร ให้ได้ สว. ของประชาชน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือนายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และนายธเนศวร์ เจริญเมือง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่

นายธนาธร กล่าวถึง ความสำคัญของการเลือก สว. ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ ว่าประชาชนจำนวนมากอาจจะไม่ได้สนใจ เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเลือกได้ ด้วยข้อจำกัดเรื่องเงินค่าสมัคร 2,500 บาท และการจำกัดอายุขั้นต่ำ 40 ปี อีกทั้งระบบการเลือกที่สับสนวุ่นวาย ซึ่งผู้มีอำนาจตั้งใจออกแบบเพื่อกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าสู่ระบบ สว. ได้ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องสำคัญมากที่ประชาชนทุกคนจะต้องพยายามแฮ็กระบบนี้ และเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบ เลือก สว. ประชาชน ที่รับใช้ประชาชน เข้าสภาให้ได้ เพราะแม้สว. ชุดใหม่จะไม่มีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป แต่ยังมีอำนาจมากในการชี้เป็นชี้ตายพรรคการเมือง นักการเมือง และระบบเลือกตั้ง เนื่องจากสว. ยังกุมอำนาจการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญ ป.ป.ช. กกต. และองค์กรอิสระอีกจำนวนมาก ไม่นับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ที่ต้องใช้เสียงสว. โหวตรับรอง 1 ใน 3 หรือประมาณ 70 คน

“สว. ชุดใหม่จะมีวาระ 5 ปี ใน 5 ปีนี้ สว. จะได้สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 ใน 9 คน สรรหา กกต. 5 ใน 7 คน และสรรหา ป.ป.ช. 5 ใน 9 คน ท่านคิดดูว่าหากปล่อยไปตามยถากรรม กลไกเดิมก็จะเลือกเอาคนกลุ่มเดิมๆ เข้ามาเป็น สว. วังวนยุบพรรค ตัดสิทธิ์ การใช้อำนาจแบบเลือกปฏิบัติที่ประชาชนกังขามาตลอด ก็จะดำเนินต่อไป แต่ถ้าเรามีสว. ของประชาชน เข้าไปเป็นกลุ่มก้อน ก็จะทำให้มีความหวังว่าองค์กรอิสระเหล่านี้จะได้คนที่ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมเข้าไปทำงาน รวมถึงความหวังในการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นที่ก้าวหน้า” นายธนาธร กล่าว

นายธนาธร กล่าวอีกด้วยว่า ด้วยกลไกการเลือก สว. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เปิดโอกาสให้เครือข่ายข้าราชการและบ้านใหญ่ ใช้หลักเพื่อนมากหรือเสียงจัดตั้งลากเข้าไป หรือให้กลุ่มก้อนการเมืองใหญ่ซื้อสว. ที่ปลายทางเมื่อเลือกกันเสร็จแล้ว หากประชาชนจะแฮ็กระบบที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขา ก็ต้องคิดสวนทาง ทำให้คนที่เข้าไป เป็นคนที่ซื้อไม่ได้ หากมีประชาชนสัก 100,000 คน ยอมเสียสละ เสียเงิน 2,500 บาท เพื่อเอาตัวเองเข้าไปเลือกคนที่เหมาะสม เลือกด้วยเหตุผล ใช้วิจารณญาณของตัวเอง เข้าไปเป็นคะแนนให้คนที่มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่มีกำลังจัดตั้งเหมือนกลุ่มบ้านใหญ่ วิธีนี้ก็จะสามารถทลายการบล็อกโหวต และดันสว. ประชาชนเข้าสู่สภาได้

“การเลือกตั้ง สว. ครั้งนี้มีเงื่อนไขเลือกจากกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม เพื่อให้ได้ สว.ในอุดมคติที่เก่งจริงๆจากสาขาอาชีพต่างๆ แต่ด้วยระบบการเลือกตั้ง สว.ที่ถูกออกแบบให้เลือกกันเอง แม้ดีเด่นในอาชีพ ไม่เคยทุจริต แต่ถ้าเดินไปสมัครคนเดียวไม่ได้เป็น สว.แน่นอน แต่จะได้คนจากสาขาอาชีพที่ไม่มีความรู้ความสามารถจริง ไม่เห็น สว.ที่มีอุดมการณ์ จะได้คนที่มีพรรคพวกมากเข้าไป ถ้าได้คนไม่มีอุดมการณ์ ไม่เข้าไปฟื้นฟูประชาธิปไตย เราก็ยังตกอยู่ในวังวนเดิม” นายธนาธร กล่าว

นายธนาธร กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ที่สนใจลงสมัคร สว. ไม่จำเป็นต้องรอ กกต. ประกาศ ตอนนี้มีภาคประชาสังคมทำ open source ให้ทุกคนได้เข้าไปแสดงตัวว่าจะลงสมัคร คือ เว็บไซต์ senate67.com ทุกคนทุกกลุ่มทุกอุดมการณ์สามารถไปแสดงตัวได้ เพื่อให้ประชาชนที่อยากเข้าร่วมการเลือก สว. ได้พิจารณาผู้สมัคร และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันเลือก.