วันที่ 19 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีอดีตพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ระบุถึงการทำงานภายใต้แรงกดดันที่ต้องขายประกันเพื่อเป็นการทำยอดให้ถึงเป้า จนกระทั่งได้ขอลาออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารที่ถูกกล่าวถึง ได้รับทราบเรื่องและเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 11.33 น. ธนาคารดังกล่าวได้ออกหนังสือชี้แจงฉบับล่าสุด มีข้อความระบุว่า จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความร้องเรียนบนโซเชียลมีเดีย โดยอดีตพนักงานสาขาของธนาคาร ในเรื่องต้องทำยอดขายประกัน จนเป็นเหตุให้ลาออกนั้น ธนาคารขอชี้แจงว่า ธนาคารได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าในประเด็นดังกล่าว เกิดขึ้นจากวิธีการบริหารจัดการ และการสื่อสารของผู้บริหารในพื้นที่ ซึ่งธนาคารรับทราบและจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ธนาคารดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market conduct) อย่างเคร่งครัดโดยเสมอมา

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ธนาคารไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพราะธนาคารตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร