นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,200,605 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 138 ข้อความ ทั้งนี้ ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 108 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 29 ข้อความ และแจ้งเบาะแสผ่าน Facebook จำนวน 1 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 107 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 70 เรื่อง

ทั้งนี้ ดีอีเอส ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 71 เรื่อง อาทิ กรมขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนทำใบขับขี่ออนไลน์ทางเพจศูนย์รับออกบัตรใบขับขี่ โดยตรงจากขนส่ง เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 11 เรื่อง อาทิ ลักษณะของลิ้นเสี่ยงเกิดอาการท้องอืด เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 1 เรื่อง อาทิ ปัญหาฝุ่นพิษภาคเหนือเริ่มรุนแรงเมื่อปี 2550 หลังนำเข้าข้าวโพดไม่เสียภาษีภายใต้ ACMECS ปี 2547 เป็นต้น

กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 3 เรื่อง อาทิ สินเชื่อออมสินเปิดบริการให้ยืม วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท เป็นต้น และ กลุ่มที่ 5 : กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ จำนวน 21 เรื่อง

เวทางค์ พ่วงทรัพย์

นายเวทางค์ กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจในลำดับต้นๆ ในสัปดาห์ล่าสุดนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านกลุ่มนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ รองลงมาเป็นกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง ตามลำดับ โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชน มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่

อันดับที่ 1 : เรื่อง ไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตกได้

อันดับที่ 2 : เรื่อง มีรอยจุดสีขาวบนเล็บ เป็นสัญญาณเตือนของการติดเชื้อราที่เล็บ และร่างกายขาดแร่ธาตุ

อันดับที่ 3 : เรื่อง ปวดบั้นเอว ฉี่เหม็น คลื่นไส้อาเจียน ตัวและขาบวม ควรล้างของเสียออกจากร่างกายก่อนจะป่วยเป็นโรคไต

อันดับที่ 4 : เรื่อง ทานวิตามินบีเป็นประจำก่อนนอน ช่วยป้องกันโรคหัวใจ

อันดับที่ 5 : เรื่อง ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ นำมาฉีดพ่นใส่นาข้าว ทำให้ผลผลิตงาม

อันดับที่ 6 : เรื่อง ลักษณะพระจันทร์เสี้ยวในเล็บมือสามารถบอกโรคได้

อันดับที่ 7 : เรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเร็วขึ้น กดเงินสดใช้ได้ เริ่ม 11 เม.ย. 67

อันดับที่ 8 : เรื่อง เพจกรมส่งเสริมฝีมือเเรงงาน เปิดรับสมัครงาน

อันดับที่ 9 : เรื่อง วันที่ 8 เมษายน เป็นวันที่อากาศร้อนที่สุด กรุงเทพฯ อุณหภูมิสูงสุด 44.9 องศา

อันดับที่ 10 : เรื่อง ลักษณะของลิ้นที่เสี่ยงเกิดอาการท้องอืด

“ทั้งนี้ ดีอี มีความห่วงใยประชาชนในเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์/โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน และมีการส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมเหล่านี้ ก็จะทำให้ได้รับข้อมูลผิดๆ และส่งผลกระทบกับประชาชนที่หลงเชื่อข่าวปลอม ดังกล่าว” นายเวทางค์ กล่าว