ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์ และนายสุภกิณห์ แวงชิน ผวจ.นครนายก ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ,ผู้นำท้องถิ่น.ผู้นำท้องที่และประชาชน จ.นครนายก มาร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 28 กรกฏาคม 2567

โดยในวันนี้ได้จัดให้ผู้ที่มาเข้าร่วมในโครงการจำนวน 86 คน มีการลงทะเบียน เพื่อรายงานตัวและซักซ้อมขานนาค และฝึกขั้น
ตอนในพิธีปลงผมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีบรรพชาในวันที่22เม.ย.67ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ต่อไป.