เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุข โดยเฉพาะการลดภาระครูและนักเรียนนั้น ขณะนี้การลดภาระครูมีการดำเนินการคืบหน้าไปมาก ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกครูเวร การได้งบประมาณมาจ้างนักการภารโรง การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งในส่วนเรื่องของนักเรียนนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ สพฐ. ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนว่าต้องการให้มีการปรับปรุงเรื่องใดบ้างภายในโรงเรียน ซึ่งผลสำรวจส่วนใหญ่พบว่า นอกจากนักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนที่ดี มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์กับครูผู้สอนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนต้องการมากที่สุดคือให้มีการปรับปรุงเรื่องของห้องน้ำ ดังนั้น สพฐ. จึงรับเสียงสะท้อนเหล่านี้ของนักเรียนมาดำเนินการ พร้อมสำรวจสภาพห้องน้ำของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยเป็นนโยบายสุขาดีมีความสุข ซึ่ง สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนให้จำนวน 100 ล้านบาท ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 9,700 แห่ง ที่มีนักเรียน 80 คน ลงมาก่อน

“ขณะนี้เราได้ส่งคณะทำงานลงไปสำรวจในโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวแล้วพบ สภาพห้องน้ำชำรุดทรุดโทรม กลอนประตูชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ โดยงบที่จัดสรรให้จะให้โรงเรียนทาสีห้องน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ รื้อระบบประปาใหม่ อีกทั้งจะไม่แบ่งแยกห้องน้ำครูหรือห้องน้ำนักเรียนแล้ว จากนี้ทุกอย่างต้องเท่าเทียม เด็กและครูสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้ โดยจะแบ่งแยกแค่เฉพาะห้องน้ำชายและหญิงเท่านั้น ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ที่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ ขอให้สำรวจสภาพห้องน้ำและจัดหางบอื่นๆ ในการปรับปรุงด้วยเช่นกัน รวมถึง สพฐ. จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนด้วย โดยจะจัดสรรงบประมาณในหมวดงบดำเนินงานปรับปรุงให้อีก 100 ล้านบาท เนื่องจากมีการสำรวจพบว่า การเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาส่วนใหญ่มาจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพราะระบบไฟของโรงเรียนมีการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี ถือว่าหมดอายุการใช้งานแล้ว และจำเป็นต้องรื้อทำระบบไฟฟ้าใหม่ เพื่อความปลอดภัยของเด็กและบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนี้จะออกแนวปฏิบัติเรื่องการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและอาคารเรียน ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินการการปรับปรุงทุกอย่างให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน พ.ค. นี้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 23 เม.ย. นี้ รมว.ศธ. จะประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ของปีการศึกษา 2567