เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า “โควิด 19 วัคซีน การควบคุมโรคด้วยวัคซีน กับการย้อนกลับมาระบาดใหม่ ยง ภู่วรวรรณ 2 ตุลาคม 2564

หลายประเทศฉีดวัคซีนเต็มที่ตั้งแต่ต้นปี เช่น อิสราเอล อังกฤษ อเมริกา ควบคุมโรคได้ดีในระยะแรก เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึง 6 เดือน กลับมาระบาดใหม่ ทั้งนี้เพราะ

– การลดมาตรการป้องกัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย รวมตัวกิจกรรม คนหมู่มากรวมทั้งเปิดโรงเรียน

– ภูมิต้านทานวัคซีน ลดลงในช่วง 6 เดือน ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

– สายพันธุ์ไวรัสกลายพันธุ์ทำให้ติดต่อง่ายขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ปัจจุบัน ยังไม่มีแนวโน้ม พบสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้า

การป้องกันไม่ให้กลับมาระบาดใหม่ จะต้องเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรค new normal และฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดอย่างรวดเร็ว ในสิ้นปีนี้การฉีดวัคซีนเกิน 100 ล้านโด๊สแน่นอน ครอบคลุมมากกว่า 70% ของประชากร และเริ่มมีการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นมากขึ้น จะทำให้ควบคุมโรคอยู่ในระดับที่เรารับมือได้

จากบทเรียนประเทศต่างๆ ทุกคนจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใหม่ ด้วยมาตรการที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัย ได้รับความร่วมมือในการรับวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงควรได้รับการกระตุ้น ไวรัสนี้จะอยู่กับเรา ถ้าทุกคนมีภูมิต้านทาน เมื่อติดเชื้ออาการจะไม่รุนแรง เหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป  ในอนาคตเราจะยอมรับและอยู่กับไวรัสได้ ต่างคนต่างอยู่ อย่างโรคไวรัสทางเดินหายใจอีกหลายชนิดที่พบในเด็ก #หมอยง”..