หนึ่งในวิทยากร จากองค์กรที่ลงมือจริง “ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ได้เปิดเผยแผนธุรกิจสู่ (Net Zero) เน็ตซีโร่ว่า การดำเนินธุรกิจดำเนินตามชื่อย่อบริษัท TPI โดย T มาจาก Tecnology เทคโนโลยีทางกลุ่มยืนยันจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด P มาจาก Product หรือตัวสินค้า ทางกลุ่มยืนยันจะผลิตสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อมาตอบชีวิตของลูกค้า I มาจาก Inovation หรือนวัตกรรม กลุ่มจะใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อผลิตสินค้าที่ดีที่สุด ทุกอย่างเกี่ยวโยงกัน

TPIPP ลุยเต็มสูบธุรกิจผลิตไฟฟ้า

บริษัทมีธุรกิจหลัก 2 บริษัท คือ 1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 96% และ 2.ธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ 4% โดยปัจจุบันมีสถานีบริการทั้งหมด 12 สถานี ประกอบด้วยสถานีบริการนํ้ามัน 8 สถานี สถานีก๊าซ 1 สถานี และอีก 3 สถานีเป็นทั้งนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัทยืนยันว่า ไม่มีการขยายธุรกิจนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นเพียงธุรกิจเสริมเท่านั้น โดยการเติบโตหลักจะยังอยู่ที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ปี 69เลิกผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

นายภัคพล กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 440 เมกะวัตต์ โดยมีพลังงานความร้อนทิ้ง 40 เมกะวัตต์ พลังงานจากขยะ 180 เมกะวัตต์ และพลังงานจากถ่านหิน 220 เมกะวัตต์ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะทำให้พลังงานจากถ่านหินเป็น 0 เมกะวัตต์ ในปี 2569 โดยในปี 2569 คาดจะมีกำลังการผลิตรวม 563 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยพลังงานความร้อนทิ้ง 40 เมกะวัตต์ พลังงานหมุนเวียน 420 เมกะวัตต์ และ 103 เมกะวัตต์จะเป็นพลังงานโซลาร์และลม

เดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากขยะแทนถ่านหิน

ด้านการเปลี่ยนผ่านจากถ่านหินเป็นขยะ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ Solar Farms ที่สระบุรี โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ในเฟส 1.1 จำนวน 8 เมกะวัตต์ คาดจะ COD ได้ประมาณพ.ค. ปีนี้ ส่วนการเปลี่ยนถ่านหินเป็นขยะ ประกอบด้วย 6 เฟส โดยปัจจุบันเฟสที่ 1-3 ดำเนินการแล้วเสร็จ 40% เริ่ม COD แล้วตั้งแต่เม.ย.-พ.ค.2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเฟส 4 คาดแล้วเสร็จ ส.ค.ปีนี้ ส่วนเฟส 5 คาด COD ปลายปีนี้ และเฟส 6 คาดว่าจะ COD ต้นปี 2568 ซึ่งจะเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งสู่ Green Power Plant-Coal Free หรือ จะเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100% ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

TPIPP เป็นเน็ตซีโร่ปี2608

จากที่ประเทศไทยไปสัญญาไว้ในคอป27 ในปี2561 โดย ผลิตอยู่ที่ 257 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซดฺ์ ประมาณ 69% ของประเทศไทยถือว่าเยอะมาก ทำให้ในปี 2568 ทำให้ประเทศไทยจะเริ่มทยอยเลิกโรงไฟฟ้าที่ใช้นํ้ามันแต่จะใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และปี 2583 ประเทศไทยประกาศไว้ว่า 68% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องเป็นพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน และปี 2593 74% ของพลังงานหมุนเวียนต้องพลังสะอาด และต้องยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน และสุดท้ายปี 2608 ประเทศไทยจะต้องเป็น Net Zero” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ กล่าวและว่าบริษัทจะมุ่งเดินหน้าสู่การเป็น Net-Zero ภายในปี 2608

วางเป้าผู้นำโรงไฟฟ้าสีเขียว นับหนึ่งอีก 2 ปี

สำหรับ TPIPP ตั้งเป้าหมายที่มุ่งสู่ Green Power Plant-Coal Free หรือ โรงไฟฟ้าสีเขียว 100% ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป และวางวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม Waste to Energy ด้วยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยที่สุด ซึ่งเราเป็นบริษัทแรกที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุมัติให้เป็นบริษัทแรกที่กำจัดขยะติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง โดยตั้งแต่ ต.ค. 2564-ต.ค. 2565 กำจัดขยะได้ 1.7 หมื่นตันต่อวัน และต้องเป็น Net Zero Company ด้วย ESG Principle และพยายามสร้าง Ecosystem ภายในบริษัทให้กลายเป็น Zero-Waste และ จะใช้ BCG Economy เพื่อให้กลายเป็น Sustainable หรือเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและกำไร เป็นควบคู่กันไป.