ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ โดยบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด และโกลว์ฟิช ขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยและพันธมิตรในภูมิภาคอีสาน ผนึกกกำลังสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสู่ภาคอีสานและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง จัดงาน LAB Future & BIO Expo ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น (ไคซ์)

นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้จัดการทั่วไป ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ เปิดเผยมุมมองของการจัดงานครั้งนี้ว่า “งาน LAB Future & BIO Expo 2024 งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรมไบโอเทคและห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลิกอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยนำผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการฯ จากทั่วโลกมาแสดงภายในงานกว่า 100 บริษัท และสร้างความร่วมมือกับ ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล จัดพื้นที่เครือข่ายนวัตกรรมและวิจัยรูปแบบใหม่ สนับสนุนการวิจัยและการเติบโต BCG ของจังหวัดขอนแก่นและทั่วภาคอีสาน อีกทั้งได้ทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นจากการร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น นำโดย AMEICC และ JETRO ซึ่งได้รวบรวมผู้ผลิตนวัตกรรมไบโอเทคการเกษตรและอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมาแสดงใน Japan Competency Pavilion และเป็นครั้งแรกในการเปิดพื้นที่สนับสนุนเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมอีสานด้านธุรกิจอาหาร เกษตร ยานยนต์ มาแสดงใน ISAN Innovation Pavilion รวมถึงกิจกรรมใหม่เพื่อการจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ลงทุนและผู้จัดจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่อีสาน ใน ISAN Innovation Pitching จึงถือเป็นงานที่น่าจับตามองสำหรับผู้ผลิตและผู้สนใจด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การวิจัย อาหาร การแพทย์ ฯลฯ และทำให้เกิดมูลค่าเจรจาธุรกิจกว่า 350 ล้านบาท โดยเชื่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการ ผู้กำหนดนโยบาย จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และอัพเดทนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและแทนที่ได้ตลอดเวลา”

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “งาน LAB Future & BIO Expo 2024 นอกจากจะเป็นงานที่นำเทคโนโลยีและเครื่องมือด้านค้นคว้าวิจัยมาแสดงแล้ว จะเป็นงานที่จุดประกายให้ธุรกิจเห็นความสำคัญและลงทุนในด้านนวัตกรรม วิจัยและพัฒนามากขึ้น โดยครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้นำบริษัทที่มีนวัตกรรมและส่งออกระดับโลกในภาคอาหาร เกษตร สุขภาพ ยานยนต์ มาแสดงพร้อมต่อยอดและพูดคุยเจรจาธุรกิจใน ISAN Innovation Pavilion & Showcase รวมทั้ง ได้เชิญเครือข่ายหอการค้าในพื้นที่ภาคอีสานเข้าชมงานในครั้งนี้ โดยคาดว่า ผู้ชมงานทั้งภาคราชการและเอกชน ตลอดจน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ศูนย์วิจัยและทดสอบ ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี องค์ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ และการลงทุนใหม่ๆ พร้อมเชื่อมโยงเครือพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศจากงานนี้”

รศ. ดร. ชื่นจิตต์ บุญเฉิด นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB) กล่าวว่า “ในการจัดงานครั้งนี้ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (TSB) มีความยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุนงาน LAB Future & BIO Expo 2024 ด้วยสมาคมฯ มองเห็นความเป็นไปได้ของการยกระดับพื้นที่ในภูมิภาคอีสานสู่ Global Biotech Destination ซึ่งว่าด้วยอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพนั้น จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถยกระดับพื้นที่อีสานให้เกิดการไหลเข้ามาด้านเศรษฐกิจและวิจัยพัฒนา รวมถึงการปรับตัวในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางด้านไบโอเทคของประเทศไทยและอาเซียน โดยทางสมาคมฯ มีความยินดีร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาไบโอเทคภายใต้หัวข้อ “ISAN Biotech Conference” เพื่อเปิดมุมมองผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจในการลงทุนด้านไบโอเทคในภูมิภาคอีสาน ได้ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการต่อยอดธุรกิจด้านไบโอเทค”

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ภายในงานคือ สัมมนาวิชาการการ เพื่อต่อยอดและอัพเดทเทรนด์ด้านอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านไบโอเทค การแพทย์ เกษตร อาหาร และการผลิตในทุกมิติ อาทิ สัมมนาจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ จัดสัมมนา MT 2024 Trends: Shaping the Future of Healthcare Services “ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักเทคนิคการแพทย์ในพื้นที่ได้เพิ่มพูนความรู้พร้อมอัพเดทแนวทางในสายวิชาชีพโดยตรงกับทางสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ขยายเครือข่ายพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการอบรมและต่อยอดในสายงานต่อไป” – รศ. ดร. ทนพ. พิทักษ์ สันตนิรันดร์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าว นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสำคัญ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมจัดประชุม Novel DMSc Networking for Health and Wellness ตลอดจนการจัดประชุมการจัดการเครื่องมือวัดในระบบคุณภาพและการประเมินผล โดยสถาบันอาหาร (NFI) และสัมมนาเพื่อการลงทุนในภูมิภาคอีสาน BOI Forum : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนภาคที่ 3 พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวทางห้องปฏิบัติการฯ ใน The Expert Forum”

งาน LAB Future & BIO Expo 2024 เปิดให้ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าวันนี้ที่ www.labfuturexpo.com สอบถามข้อมูลที่ 061 023 5454