เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อสม. และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ โดยมีการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยากัญชารักษาโรคต่าง ๆ รวมถึงเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพื่อการเข้าถึงยากัญชาของประชาชน พบว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชามากขึ้น มีความปลอดภัยสูง และเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 มีการลงนามปลดพืชกัญชาออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำกัญชามาใช้ดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น และต่อยอดเศรษฐกิจของครอบครัวได้ โดยจะมีผล 120 วันหลังประกาศใช้ จึงต้องเร่งเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำส่วนที่เป็นประโยชน์ กิ่ง ก้าน ราก ใบ และช่อดอก มาใช้เป็นยาสมุนไพร ประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมถึงต่อยอดธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า

สำหรับเขตสุขภาพที่ 8 มีความโดดเด่นด้านการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเป็น Medical Hub 4 ด้าน คือ Medical Service Hub ศูนย์กลางบริการสุขภาพ บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แพทย์ไทยและแผนปัจจุบัน, Product Hub ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนการปลูก ผลิต แปรรูป พัฒนาอย่างครบวงจร จัดตั้งธนาคารต้นกล้ากัญชา สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์กัญชา และพัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน WHO-GMP 4 แห่ง, Academic Hub ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย ร่วมมือกับสถาบันกัญชาทางการแพทย์และสถาบันการศึกษาพัฒนาศูนย์การวิจัยลุ่มน้ำโขง และ Wellness hub ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่วมมือเครือข่ายจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกว่า 25 เส้นทาง เรียนรู้กัญชา กัญชง สมุนไพร เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาริมฝั่งโขง สร้างสรรค์กัญชาศิลปะบำบัด จัดหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ และหลักสูตรกัญชา สมุนไพรในอาหาร-เครื่องดื่มเป็นยา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยกัญชาเสรีทางการแพทย์ต่อไป

ทาง นพ.ณรงค์ กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร เลย นครพนม หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เป็นเขตสุขภาพที่มีจังหวัดอยู่ในประวัติศาสตร์กัญชามายาวนาน มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นอย่างดี พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเชื่อมโยงแหล่งปลูกและผลิตกัญชา กัญชง กับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อาทิ บึงโขงหลง หินสามวาฬ ถ้ำนาคา เป็นต้น

โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวเริงร่า กัญชาริมโขง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 65 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย/แผนปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง บริการนวดน้ำมันกัญชา ผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม การปรุงเมนูเด็ดจากกัญชาโดยเชฟชื่อดัง เป็นต้น.