เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ชาติชายฮอลล์ จ.นครราชสีมา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข , น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ นายประเสริฐ จันทรรวง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเปิดงานนโยบาย “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ระยะที่ 2 ณ ชาติชายฮอลล์ และลิปตพัลลภ ฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550

ขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมคิกออฟโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 2 ในจังหวัดอื่นๆ พร้อมกันทั่วประเทศด้วย ซึ่งการเดินหน้ายกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 2 นี้ มีขึ้นใน 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และพังงา ส่วนในระยะที่ 3 จะเดินหน้าในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศภายในปีนี้

น.ส.แพทองธาร ระบุว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 “โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค” หรือ “โครงการบัตรทอง” ได้ถูกพัฒนาสานต่อมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยจนถึงรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยปัจจุบัน ตลอด 23 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้ประชาชน มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุม ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ ถือเป็นการพลิกโฉมระบบสาธารณสุขไทยอีกครั้ง ด้วยนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบ ปรับกระบวนการดูแลสุขภาพให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ด้วยระบบดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

โดยนับตั้งแต่เริ่มให้บริการสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล มีประชาชนเข้ารับบริการในรูปแบบออนไลน์ในทุกระบบ แล้วกว่า 37,000 ครั้ง และในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลไปแล้วมากกว่า 70,000 ใบ ทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนกว่าร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการบริการ ในภาพรวมเป็นอย่างมาก

น.ส.แพทองธาร ย้ำว่า ภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาตินี้ ประชาชนจะได้รับการบริการทางสุขภาพ อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ลดเหลื่อมล้ำ ลดการรอคอย ด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพ และจะมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการ “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”