เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 เม.ย. 67 นี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ นำโดย นางประพิณ รุจิรวงศ์ นายปารเมศ เหตระกูล นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ และนายนต รุจิรวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ เปิดเวทีจัดสัมมนา ‘Sustainable Daily Talk 2024’ หัวข้อ Action for Change : ทำเดี๋ยวนี้! เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเชิญภาคนโยบาย และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน มาร่วมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ที่ทำแล้วเกิดขึ้นจริง

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟัง ได้รับข้อมูลเชิงลึก พร้อมแนวทางที่ภาคธุรกิจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นำไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจ หรือในชีวิตความเป็นอยู่ สร้างผลลัพธ์การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เป็นการเปลี่ยน เพื่อเรา เพื่อโลก ส่งต่อมรดกโลกใบนี้ให้กับลูกหลานได้อย่างยั่งยืน รองรับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะโลกเดือด ที่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัวของพวกเราอีกต่อไป และไม่ใช่แค่เทรนด์ของภาคธุรกิจ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกอุตสาหกรรมต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างเข้มข้นจริงจัง เนื่องจากกำลังเป็นกฎกติกาการค้าโลกที่ทุกองค์กรที่ทำการค้าระหว่างกัน ต้องปฏิบัติตาม เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังเริ่มลุกลามบานปลาย จากภาวะโลกร้อน กลายเป็นภาวะโลกเดือด ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในหลายมิติ

ทั้งนี้ภายในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Action for Change : โจทย์ใหญ่เปลี่ยนไทยอย่างไร ให้ยั่งยืน? โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการกำหนด และ Action นโยบายสำคัญๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย หลังจากนั้นเป็นการแชร์ประสบการณ์จากผู้นำด้านองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำ คือ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือจีซี หัวข้อ ภาคธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน, น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย หัวข้อ นวัตกรรมการเงิน เพื่อความยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมี นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจทีซีพี หัวข้อ เครื่องดื่มเพื่อความยั่งยืน, นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนเพาเวอร์ หัวข้อ เปลี่ยนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน และนายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หัวข้อ พลังงานสีเขียว เพื่อความยั่งยืน ดำเนินรายการโดย น.ส.ชุติมา พึ่งความสุข สามารถรับชมไลฟ์สด ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก DAILYNEWS ONLINE และช่องทางยูทูบ DAILYNEWS เดลินิวส์ออนไลน์