เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา ได้สั่งการชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดนครราชสีมา ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.นครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา สภ.โพธิ์กลาง สสจ.นครราชสีมา กอ.รมน.นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ศดธ.นครราชสีมา ร้อยอส.นครราชสีมาที่ 1 ร้อย อส.อ.เมืองนครราชสีมาที่ 2 ร่วมดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม ตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามข้อร้องเรียน 6 ร้าน โดยได้แนะนำให้ผู้ประกอบการให้แก้ไขปัญหาเรื่องเสียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนใกล้เคียง เรื่องอายุของผู้เข้าใช้บริการ เรื่องยาเสพติด เรื่องการพกพาอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ ห้ามมีการแสดงลามกอานาจาร และให้เปิดบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยการจัดระเบียบสังคมนี้เป็นนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ที่ต้องการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล หรือกลุ่มที่มีการใช้อำนาจเหล่านั้นในทางมิชอบ เนื่องจากหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือ การมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย สิ่งใดที่ขัดกับความมุ่งหมายนี้ก็คือสิ่งที่ต้องใช้กลไกของรัฐในการกำจัดให้สิ้นไป.