เมื่อวันที่ 2 ต.ค. จากสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่จากโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา พบว่าลุ่มน้ำลำสะแทดมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะไหลไปสู่ลำน้ำมูล ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำและพื้นที่ริมตลิ่ง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอให้ดำเนินการโดยให้อำเภอที่มีเส้นทางของลำน้ำลำสะแทดไหลผ่าน ได้แก่ อำเภอคง พิมาย ประทาย โนนแดง และอำเภอเมืองยาง แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น (ระดับการแจ้งเตือนสีเหลือง) ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงนั้น

ล่าสุดปริมาณน้ำจากลำเชียงไกรได้ไหลลงลำสะแทดในอำเภอพิมายและอำเภอโนนแดงแล้ววันนี้ ทำให้ปริมาณน้ำลำสะแทดเริ่มไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนติดลำน้ำ โดยเฉพาะบ้านดอนน้ำซับ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำสะแทด ปริมาณน้ำได้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหมู่บ้านกว่า 100 หลังคาเรือน ระดับน้ำท่วมสูง 50-60 เซนติเมตร ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วม ชาวบ้านต้องนำศพคนตายขึ้นเรือเดินร่องมาตามถนนเพื่อนำไปเผาที่หมู่บ้านอื่นซึ่งมีพื้นที่ที่สูงกว่าที่น้ำไม่ได้ท่วมอย่างทุลักทุเล