พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ “เจ้าคุณประสาร” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า จากกรณีที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ว่า พระศรีสัจญาณมุนี (สุมินทร์) รองเจ้าคณะ จ.ชัยภูมิ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มจร และคณะได้ออกเดินป่าล่าสัตว์ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้น ทาง มจร ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยตนได้เรียกผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิมาพูดคุยแล้ว

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า จากการสอบถามผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พบว่า พระศรีสัจญาณมุนี ท่านได้ทำงานสนองงานพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยด้วยความเรียบร้อย ท่านเสียสละเพื่อมหาวิทยาลัยจนมีผลงานเป็นที่ปรากฏว่า วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิเจริญก้าวหน้าตามลำดับ ส่วนกรณีการกระทำที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นั้น ในส่วนของกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ในส่วนพระธรรมวินัย เมื่อมีกรณีของพระสงฆ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายบ้านเมือง และฝ่ายบ้านเมืองโดยกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนเป็นต้นไปจนถึงชั้นศาลกำลังดำเนินการอยู่นั้น แนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์จะต้องรอกระบวนการยุติธรรมให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะกลับมาตั้งคณะกรรมการสงฆ์พิจารณาตามหลักพระธรรมวินัย ขณะที่ในส่วนของ มจร ได้สั่งให้วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยเร็ว เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

“ขณะนี้สังคมเราได้รับทราบข้อมูลเพียงหนึ่งด้าน ในอีกด้านหนึ่งนั้นท่านเป็นพระผู้ใหญ่ มีตำแหน่งทั้งทางปกครอง ทางการศึกษา อยากให้ทุกฝ่ายได้ใช้สติ รอข้อมูลอีกฝ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าว