ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย หารือนาย Karl Liu กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท China Chengtong International Investment ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในประเด็นความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในไทย

ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า บริษัท China Chengtong International Investment เป็นบริษัทที่อยู่ในสังกัดของสำนักงบประมาณแผ่นดิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีใบอนุญาตการค้าและการลงทุน รวมถึงมีกองทุนและหุ้นในรัฐวิสาหกิจของจีน เช่น ปิโตรเลียม และคมนาคม ซึ่งจากการหารือ บริษัทฯ ให้ความสนใจลงทุนในผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแบบครบวงจรระหว่างไทย-จีน ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ซื้อมันสำปะหลังจากไทยมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.8 ล้านตัน เพื่อนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมและการบริโภค อาทิ การแปรรูปไปสู่แอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความสนใจที่จะลงทุนการสร้างโรงงานน้ำตาลในไทยที่มีกำลังผลิต 6 แสนตันต่อปี และสนใจที่จะเชิญชวนนักมาลงทุนชาวจีนข้ามาทำกิจการเหมืองแร่โพแทชในไทย โดยมีความประสงค์ให้ผู้บริหาร CITIC หารือกับผู้แทนการค้าไทยอีกครั้ง ในเรื่องการลงทุนแร่โพแทชช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน และยินดีที่บริษัทฯ จะนำมันสำปะหลังไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง พร้อมแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปของตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกรไทย ในส่วนอุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยนั้น อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงอาจจะต้องหารือในเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลกับกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป รวมถึงการลงทุนทำเหมืองแร่โพแทช ก็อยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมี 3 บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่โพแทช ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี และนครราชสีมา ได้แก่ บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ บจก. เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น และ บจก. ไทยคาลิ โดยผู้แทนการค้าได้แนะนำบริษัทฯ ว่า ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในเรื่องของการเข้าร่วมลงทุน และสามารถหารือกับบริษัทต่าง ๆ ได้โดยตรง