เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 เม.ย.67 ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย (มท.) เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ 4 กระทรวง 2 หน่วยงาน ในกำกับของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ประกอบด้วย  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ 6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรมว.ศึกษาธิการ นายอารี ไกรนรา เลขานุการ รมว.แรงงาน  น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากที่นายอนุทิน ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมภารกิจการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในภูมิภาคต่าง ๆ มีอาชีพ มีรายได้ รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นที่สามารถให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทั่วถึง  โดยจะมีโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้นแบบ และจะดึงพลังของหน่วยงานต่างๆ จาก 4 กระทรวง 2 หน่วยงาน มาต่อยอดเป็นโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ช่างไฟฟ้า” ขยายขอบเขตการพัฒนาช่างไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานให้กว้างขวางลงลึกถึงระดับหมู่บ้าน

“ท่านอนุทิน ได้เน้นย้ำถึงภารกิจการ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข” และให้ความสำคัญกับการผลักดันมาตรการและโครงการที่สร้างงานและอาชีพที่ได้มาตรฐานให้แก่ประชาชน จึงเป็นการนำมาสู่การบูรณาการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหารือครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 4 กระทรวงและ 2 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ช่างไฟฟ้า” ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนให้เร็วที่สุด” น.ส.ไตรศุลี กล่าว.