เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งให้รัฐมนตรีใหม่ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 3 พ.ค. เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้มีการจัดเตรียมรถตู้สำหรับ ครม.ชุดใหม่จะออกเดินทางพร้อมกันไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน ในเวลา 15.45 น.

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล จัดเตรียมห้องสีเหลือง ภายในตึกสันติไมตรี หลังนอก เพื่อใช้สำหรับถ่ายภาพ ทำประวัติ และทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีใหม่ ให้กับรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) “เศรษฐา 1/2 “ด้วยในเวลา 15.00 น.