เพจเฟซบุ๊ก วัดป่านาบุญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้แจ้งประกาศ พระเดชพระคุณพระราชวชิรกิจโกศล วิ. (หลวงปู่กวง โกสโล) ละสังขาร วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.32 น. ด้วยโรคชรา ณ วัดป่านาบุญ สิริอายุ 86 ปี 59 พรรษา

สำหรับประวัติ หลวงปู่กวง เกิดเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2480 ที่ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2508 ณ พัทธสีมาวัดป่าสำราญนิวาส ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีพระราชสารสุธี (ขันติ์ ขนฺติโก) (ภายหลังได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่) เป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อท่านได้อุปสมบทและอยู่กับหลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ และหลวงพ่อสม โกกนุทโทแล้ว ได้ติดตามเดินธุดงค์และฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร ซึ่งเป็นผู้พาธุดงค์เข้าป่าฝึกภาวนาเป็นคนแรก หลวงปู่กวงเป็นผู้มีอุปนิสัยสันโดษ มักน้อย ใช้สอยอย่างประหยัด อยู่แบบเรียบง่าย นอกจากนั้น ยังได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์อุปัฏฐากรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ ได้แก่ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เป็นต้น ซึ่งจากการที่ท่านได้เรียนรู้พระธรรมวินัยข้อวัตรปฏิปทาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่อย่างเข้มงวด ทำให้ หลวงปู่กวง ยังคงรักษาพระธรรมวินัยข้อวัตรปฏิปทาอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จนบรรดาศิษยานุศิษย์ต่างยกให้ท่านคือ “ร่มโพธิ์ธรรมกรรมฐานล้านนา”