เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุ 12-17 ปี เริ่มในวันที่ 4 ต.ค.ว่า ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ พบมีนักเรียนเข้าข่ายได้รับวัคซีน 5 ล้านคน แต่มี 4 ล้านคน ที่ผู้ปกครองและนักเรียนสมัครใจฉีดหรือคิดเป็น 80% และคาด 2 สัปดาห์ จะกระจายฉีดนักเรียนครบตามจำนวนที่สมัครใจ

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ในการติดตามผลข้างเคียง โดยเฉพาะวัคซีน mRNA ที่เป็นห่วงมากสุด คือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ ส่วนใหญ่จะมีอาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก เหนื่อย ทั่วโลกพบประมาณ 6 ในแสนการฉีด โดยเฉพาะในเด็กผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่หายเองได้ มีส่วนน้อยที่ต้องเข้า รพ. ซึ่งเมื่อดูประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าฉีดวัคซีนมีประโยชน์มากกว่า จึงเป็นนโยบายให้ฉีดนักเรียน และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ใกล้ชิด ส่วนเด็กผู้หญิงข้อมูลส่วนใหญ่เชื่อว่าปลอดภัย คำแนะนำตอนนี้ ในผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ให้ฉีดวัคซีนได้ 2 เข็ม ส่วนเด็กชายให้ฉีด 1 เข็ม และประเมินข้อมูลอีกครั้งใน 2 สัปดาห์ถัดไป ว่าจะฉีดเข็ม 2 ต่อหรือไม่ รวมถึงดูข้อมูลของต่างประเทศร่วมด้วย แน่นอนว่าประสิทธิภาพในการฉีด 2 เข็มดีกว่า แต่ต้องดูข้อมูลผลดี ผลเสีย และชั่งน้ำหนัก.