เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปี 2566-2569 ณ ห้องอัศวินแกรนด์ บี โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนางดวงใจ สิงหนาท นายสมชาย ทองสีมัน และนายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าร่วมพิธีฯ

ในวาระเดียวกันนี้ นางอิง ภาสกรนที ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นผู้ได้รับเลือกและแต่งตั้งเป็นประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คนล่าสุด