เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรณีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน หรือ เดอะ เมท (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ว่า จะส่งโบราณวัตถุ 2 ชิ้น กลับคืนให้ประเทศไทย ได้แก่ 1. ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และ 2.ประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) นั้น ขณะนี้ โบราณวัตถุ ทั้ง 2 รายการเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว อยู่ระหว่างเข้าสู่กระบวนการทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ของ กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ของ The MET ก็ได้พบกันเรียบร้อย เพื่อร่วมกันตรวจสอบรายละเอียด

น.ส.นิตยา กนกมงคล ผอ.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กล่าวว่า ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ในเวลา 07.00 น. และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพกล่อง ซึ่งอยู่ในกระบวนการทางศุลกากร ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา ก่อนขนส่งไปเก็บรักษายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร คาดว่าจะเป็นในช่วงเย็นของวันที่ 20 พ.ค. ส่วนกระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นั้น ยังไม่สามารถดำเนินการได้ที่สนามบิน