“Golden Boy” ประติมากรรมสตรีที่พนมมือไหว้ หรือ รูปพระศิวะ เป็นประติมากรรมสำริดศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมรในประเทศไทย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมา สันนิษฐานว่าถูกลักลอบขุดค้นจากปราสาทหิน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการลักลอบซื้อขายออกไปโดยผิดกฎหมายในปี พ.ศ. 2518

มีความสำคัญกับประเทศไทยมากแค่ไหน?
เพราะเป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญของแผ่นดินไทยในอดีต และความงามของฝีมือช่าง รวมถึงเทคโนโลยีชั้นสูงในการหล่อโลหะของคนโบราณ โดยเฉพาะเป็นของที่หาได้ยาก เป็นที่ยอมรับว่าเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมที่มีคุณค่าระดับโลก

ก่อนหน้านี้ GOLDEN BOY ไปอยู่ที่ไหนมา?
หลังจากมีการลักลอบนำออกจากประทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ประติมากรรม Golden Boy ได้ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน (The Met) สหรัฐอเมริกา กระทั่งมีการตรวจสอบยืนยันถึงที่มาของแหล่งกำเนิด จึงนำมาสู่การเสนอคืนกลับสู่ประเทศไทย

กำหนดการส่งมอบ
– พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน (The Met) จะดำเนินการจัดส่ง Golden Boy พร้อมโบราณวัตถุอีก 1 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทย ในวันที่ 20 พ.ค. 2567
– พอกลับคืนสู่ประเทศไทยจะนำไปไว้ที่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในวันที่ 21 พ.ค. 2567

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม, กองบรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม