เมื่อวันที่ 27 พ.ค. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวม 8 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี โดยมีนายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการนั้น ซึ่งถือว่าคณะกรรมการ สทศ. ชุดนี้เป็นชุดใหม่ และจะต้องทำงานเชิงรุกแบบ สทศ.ยุคใหม่ ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข โดยตนได้ย้ำถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของ สทศ. ว่าขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกมิติ พร้อมกำหนดเป้าหมายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) หรือการทดสอบด้านอื่นๆ ของผู้เรียนด้วย แม้เราจะไม่บังคับให้ผู้เรียนต้องเข้ามาทดสอบก็ตาม แต่ สทศ. ต้องหาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้การจัดทดสอบด้านต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เพราะการทดสอบก็เหมือนเป็นกระจกเงาให้แก่เด็กนักเรียนได้รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนและจุดเด่นในด้านไหนบ้าง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้อย่างตรงจุด

“สทศ. ได้นำเสนอผลงานที่ผ่านมา ว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ซึ่งผมได้ฝากให้ สทศ. ไปทบทวนอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานว่ามีบทบบาทหน้าที่อะไรบ้างที่จะต้องทำ ผมอยากให้บอร์ดชุดใหม่อย่ายึดติดกับการทำงานแบบเดิมๆ จะต้องคิดนอกกรอบมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความร่วมมือในการจัดทดสอบการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ การหารายได้และงบประมาณ หรือการดึงภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา เพื่อทำให้การทดสอบด้านต่างๆ มีคุณภาพมากขึ้น สามารถนำมาใช้พัฒนาการศึกษาของประเทศได้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว