ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่อง 3 เอชดี แจ้งให้ระงับการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการกำกับ ตรวจสอบกลั่นกรองเนื้อหารายการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรม

โดยทางสำนักงาน กสทช. เผยว่า หากบริษัทฯ ไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว สามารถใช้สิทธิโต้แย้ง หรือยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน ซึ่งนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว ขณะที่ช่อง 3 เอชดี มีกำหนดที่หยุดออกอากาศเป็นเวลา 1 วัน ตามคำสั่ง กสทช. ในวันที่ 7 มิ.ย. 2567

จากรายงานการสั่งระงับออกอากาศรายการดังกล่าว เกิดขึ้นเพราะหลังในช่วงเดือน เม.ย. 2566 ออกอากาศรายการในหัวข้อ
– “ก็มาดิคะ แพรรี่พร้อมบวก ลั่นสึกแล้วยังจะมีมารผจญ”
– “ศรี ตกลงทนได้ไหม”
– “ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ตบสนั่นตลาด! สาวท้อง 6 เดือนโดนตบ อีกด้านโต้ก็xงตบแม่กูก่อน”

ซึ่งมีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่วง 3 เอชดี ตามประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บริการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (10) ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการคัดเลือก จัดหา กำกับดูแลรายการ เนื้อหารายการใด ๆ ที่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ

โดยรายการโหนกระแสหัวข้อ “ศรี ตกลงทนได้ไหม” และ “ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ตบสนั่นตลาด! สาวท้อง 6 เดือนโดนตบ อีกด้านโต้ ก็มึงตบแม่กูก่อน” มติ กสทช. เผยว่า มีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะที่จะสร้างความเกลียดชังระหว่างคนในสังคม จนอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง มีการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น ตลอดจนอาจก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกันของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้แหล่งข่าว กล่าวร้ายหรือพาดพิงบุคคลอื่น ยั่วยุ บริภาษ ด้วยการใช้ภาษาหยาบคายรุนแรง ดูถูก เหยียดหยามบุคคลอื่นในเชิงลดคุณค่า ทำให้มีความหมายเชิงลบ หรือลดทอนคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นซึ่งเป็นจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ส่วนรายการหัวข้อ “ก็มาดิคะ แพรรี่พร้อมบวก ลั่นสึกแล้วยังจะมีมารผจญ” กสทช. เผยว่า จะต้องควบคุมสถานการณ์และเนื้อหารายการ ไม่ให้เกิดการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง ยั่วยุ บริภาษ ด้วยการใช้ภาษา หยาบคาย รุนแรง ดูถูก เหยียดหยามบุคคลอื่นในเชิงลดคุณค่า ทำให้มีความหมายเชิงลบ หรือลดทอนคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด…