จากกรณีมหาเถรสมาคม (มส.) มีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป โดยปรากฏทางสื่อโซเชียล เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รวมอยู่ด้วย ผลดังกล่าวทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และญาติธรรมเคลื่อนไหวมีมติคัดค้านทันที เพราะมองว่าไม่เป็นธรรม และมีการล่ารายชื่อหนึ่งแสนเพื่อถวายฎีกา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

คืบหน้าเมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่วัดประชานิยม เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งวันนี้เป็นวันพระใหญ่ บรรดาศิษยานุศิษย์ของ เจ้าคุณบัวศรี หรือ พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ได้เดินทางมาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้ากันอย่างเนืองแน่น และเป็นครั้งแรกที่ เจ้าคุณบัวศรี ออกปฏิบัติกิจท่ามกลางความดีใจของบรรดาศิษย์ที่มาให้กำลังใจ

ภายหลังการถวายภัตตาหารเช้า ซึ่งเป็นปกติที่วัดแห่งนี้จะมีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม พบว่าบรรยากาศการสวดมนต์ ศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมสวดหลายคนไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาได้ พากันหลั่งน้ำตาด้วยความสงสารเจ้าคุณบัวศรี เนื่องจากเชื่อว่ามีกระบวนการจ้องทำลายเจ้าคุณบัวศรี และจ้องทำลายศาสนา เนื่องจากเป็นพระที่มีปฏิปทาดีงาม แต่กลับถูกคำสั่งปลดออกจากคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งจากการติดตามข่าวในกรณีของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สมเด็จชิน) ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกมาระบุว่า ไม่ทราบว่ามีการสอดไส้ปลดพระสังฆาธิการ 3 รูป ยิ่งทำให้ประชาชนเชื่อว่าเรื่องนี้มีความต้องการของกลุ่มบุคคลที่จ้องทำลายศาสนาพุทธอย่างแน่นอน

นายสุนทร บูชาทิพย์ อายุ 74 ปี เลขที่ 63 ถนนบุญกว้าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นอุปนายกพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ต้องการให้ มส.ทบทวนคำสั่งปลดดังกล่าว เพราะเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า เจ้าคุณบัวศรี ท่านเป็นพระที่ดี อย่างไรส่วนตัวเห็นว่า ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ มากมาย ทั้งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยามหามงกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทะนุบำรุงศาสนา มีจิตที่เมตตาปกครองสงฆ์และรวมกิจกรรมนำพาประชาชน บูชาศาสนาพุทธมาตลอดอายุของท่าน การกระทำนี้ตนมองว่า เหมือนเอาช้างมาเหยียบปากนก และต้องการให้ประชาชนทุกคนร่วมกันชำระติดตามปัญหาในคณะสงฆ์ด้วย

นายกวีวัฒน์ อันไกรฤทธิ์ ชุมชนหัวโนนโก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับศิษยานุศิษย์ คงไม่ต้องพูดว่ารู้สึกเสียใจอย่างไร แต่ต้องการให้ มส.ทบทวนและทำในสิ่งที่ถูกต้อง และควรที่จะคืนตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ มาแล้วทำการสอบสวนอย่างจริงจังว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ประชาชนจะได้รู้ความจริง ไม่ใช่จะใช้มติที่ไม่มีการตั้งอธิกรณ์มาตรวจสอบก่อนแล้วลงโทษกัน เพราะถือว่าเป็นการทำลายศักดิ์ศรีคนกาฬสินธุ์ ด้วย

มีรายงานแจ้งว่า ในเวลา 13.00 น. จะมีการชุมนุมของพระสายป่าในภาคอีสาน กว่า 500 รูป ที่วัดพุทธนิมิต (ภูค้าว) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่ไม่เคยเกิดขึ้น จะเป็นการลงสวดปาติโมกข์ หมายถึงการสวดท่องคัมภีร์ที่รวมวินัยสงฆ์ 227 ข้อ ที่รวมพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาญา และการสวดนั้นปกติจะสวดที่วัด แต่เมื่อมีการรวมตัวจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สงฆ์สายป่ารวมตัวกันที่อาจจะมีการกำหนดท่าทีต่อคำสั่งปลดนี้ก็เป็นได้.