เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ผู้สมัครรับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยื่นหนังสื่อถึงนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติหรือเงื่อนไขของผู้สมัคร สว. กลุ่ม 9 กลุ่มประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย ที่มีจำนวน 1,844 คน และกลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ 9 ที่มี จำนวน 1,200 คน ทั่วประเทศ โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้สมัครบางคนของกลุ่ม 9 และกลุ่ม 10 ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จึงตั้งข้อสังเกตว่า อาจเข้าข่ายเป็นการจัดตั้งหรือเป็นการฮั้วกันหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่า บางคนมีรายได้ของธุรกิจเกินกว่าที่จะที่จะลงสมัครในกลุ่ม 9 หรือคุณสมบัตินั้นเข้าข่ายสมัครได้ในกลุ่ม 10 แต่กลับมาสมัครที่กลุ่ม 9 ซึ่งเห็นว่าในขณะสมัคร ไม่มีเอกสารยืนยันรายได้ประกอบ และอ้างว่าผู้สมัครบางราย เปิดบริษัทมาไม่ถึง 10 ปี แต่ต้องการให้ลูกหลานเข้ามาสมัคร จึงเข้าไปแก้ไขเอกสารภายในบริษัทเพื่อให้ได้ใช้สิทธิลงสมัคร สว. ทั้งนี้ เบื้องต้นพบผู้สมัคร สว. 1 คน ไม่มีคุณสมบัติในการสมัคร และคาดการณ์ว่ายังมีอีก 2 คน

จึงเรียกร้อง กกต. ดังนี้ 1.ขอให้ตรวจสอบผู้สมัครกลุ่ม 9 และกลุ่ม 10 ทุกคนทั่วประเทศ 2.กกต. ตรวจสอบรายได้ของบริษัทผู้สมัครในกลุ่ม 9 ว่าเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติหรือไม่ 3.ตรวจสอบรายได้ผู้สมัครกลุ่ม 10 ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีรายได้ต่อปีมากกว่า 500 ล้านบาท ถึงจะสามารถลงสมัครได้ หรือหากเป็นภาคบริการต้องมีรายได้มากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี จึงจะสามารถลงสมัครได้

นอกจากนี้ ขอให้ผู้สมัครในกลุ่ม 9 และกลุ่ม 10 ร่วมการตรวจสอบคัดกรองผู้สมัครและขอความร่วมมือให้นำเอกสารที่แสดงถึงรายได้บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติในการลงสมัคร ส่งให้ กกต. หรือผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอ เพื่อยืนยันว่ามีคุณสมบัติและมีประสบการณ์จริง ทำงานต่อเนื่องเกิน 10 ปี รวมถึงมีรายได้ตามที่กฎหมายกำหนดต่อปี เพื่อเป็นการคัดกรองคนที่ไม่มีคุณสมบัติออกไป พร้อมขอให้ กกต. ออกระเบียบเพื่อตรวจสอบกลุ่มผู้สมัคร.