เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอของแต่ละอำเภอ  เริ่มทะยอยปิดประกาศ รายชื่อผู้สมัคร สว. จาก 20 กลุ่มอาชีพ  และตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จภายใน 5 วัน หลังปิดการรับสมัคร โดยสรุปยอดจำนวนผู้สมัคร สว. ทั้งหมด  48,226 คน  เป็นชาย  27,839 คน  เป็นหญิง 20,387 คน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านหลังปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 จำนวน 48,117 คน  เป็นชาย  27,779 คน  เป็นหญิง 20,338 คน  

ล่าสุด มีผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านหลังการตรวจสอบ พ.ค.วันนีั  ( 29 พ.ค.)  จำนวน 46,206 คน   เป็นชาย  26,727 คน เป็นหญิง  19,479  คน ทั้งนี้ในการตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่รับผู้สมัคร มีผู้ขาดคุณสมบัติ จำนวนทั้งสิ้น 2,020 คน  เป็นชาย  1,112 คน เป็นหญิง  908  คน โดยมีรายงานว่า การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสาเหตุที่คุณสมบัติไม่ผ่าน เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค ไม่ไปใช้สิทธิ  ถูกจำกัดสิทธิ เป็นต้น