เมื่อวันที่ 29 พ.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ขณะนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นการเปิดให้ สส. ได้ลงพื้นที่ ขณะที่กรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ และวิสามัญ ของสภาผู้แทนราษฎร ยังมีการประชุมตามปกติแล้วแต่สัปดาห์ โดยจากการตรวจสอบพบว่า เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2567 มี กมธ. หลายคณะมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

โดยคณะ กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายประเสริฐ บุญเรือง สส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เพิ่งกลับมาจากการศึกษาดูงานที่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สวีเดน และสาธารณรัฐโปแลนด์ เป็นเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 20-29 พ.ค.  โดยเป็นการดูงานด้านนิติบัญญัติและระบบงานรัฐสภา ระบบงานกรรมาธิการและสวัสดิการสมาชิกรัฐสภา  เช่นเดียวกับ คณะ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ที่มีนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นประธาน เดินทางไปดูงานเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและสหประชาชาติ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ช่วงกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา

ส่วนคณะ กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ที่มีนายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ เดินทางไปยังสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 16-24 พ.ค.  เป็นเวลา 9 วัน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณและการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีเรื่องการดูงานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศอีกด้วย

ขณะที่คณะ กมธ.การอุตสาหกรรม ที่มีนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นประธาน เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการป้องกันผลกระทบภาคอุตสาหกรรมจากภัยธรรมชาติ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 22-30 พ.ค.  เป็นเวลา 9 วันเช่นเดียวกัน

ด้านคณะ กมธ.พลังงาน ที่มีน.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นประธาน ได้เดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อดูงานด้านพลังงาน วันที่ 26 พ.ค.–3 มิ.ย.  เป็นเวลา 9 วัน ส่วน กมธ.มั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นประธาน กมธ. เตรียมไปดูงานที่สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งเป็นการศึกษาแนวทางการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การเสริมสร้างความมั่นคง และการบริหารกิจการชายแดน

ขณะที่ กมธ.การสวัสดิการสังคม ที่มีนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล เป็นประธาน กมธ. เตรียมนำคณะไปศึกษาดูงานด้านการสวัสดิการ ระหว่างวันที่ 8-15 มิ.ย.  ที่ราชอาณาจักรเดนมาร์กและสวีเดน และคณะ กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีนางเทียบจุฑา ขาวขำ สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน จะเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการส่งเสริมให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นมรดกโลก ที่สาธารณรัฐโปรตุเกส และราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 8-16 มิ.ย.  เป็นเวลา 9 วัน.