เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้แถลงข่าวชี้แจงถึงการประกาศหยุดการเรียนการสอนโรงเรียน 5 วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กลับมาระบาดหนักอีกครั้งว่า ต้องขอทำความเข้าใจให้สังคมรับทราบ เพราะมีการสื่อสารเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงตัวเลขนักเรียนที่ติดเชื้อ ซึ่งตัวเลขครูและนักเรียนติดเชื้อกว่า 700 คนนั้น เป็นตัวเลขติดเชื้อสะสมตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และเมื่อเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อกับจำนวนนักเรียนและบุคลากรจะพบว่ามีเพียงราวๆ 10% จากบุคคลทั้งหมดในโรงเรียน จำนวน 5,000 คน โดยขณะนี้ยอดจริงของนักเรียนและครูที่ติดเชื้อโควิดสะสมอยู่ 200 คน และผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการรักษาตัว ทั้งนี้โรงเรียนจึงต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจใหม่ เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนได้ จนเกิดความกังวลให้แก่บุคคลบางกลุ่ม

นางวราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า มาตรการของโรงเรียนขณะนี้เราต้องการใช้วันหยุดของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์และเป็นการตัดวงจรโควิด จึงปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 11-12 ก.ค. และจะกลับมาจัดการเรียนการสอนออนไซต์ในรูปแบบปกติในวันที่ 20 ก.ค. อีกทั้งได้ปฎิบัติตามมาตรการแผนเผชิญเหตุของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อย่างเคร่งคัด คือ หากพบนักเรียนติดเชื้อให้ปิดเฉพาะชั้นเรียน หรือโรงเรียนสามารถประเมินสถานการณ์ได้เองตามความเหมาะสม สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการตรวจคัดกรอง ATK ทุกสัปดาห์ ซึ่งมาตรการเผชิญเหตุของโรงเรียนผู้ปกครองทุกคนมีความพอใจอย่างมากและมีความประสงค์ที่ต้องการให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ ทั้งนี้หากยังมียอดการติดเชื้อของนักเรีนยและครูอยู่โรงเรียนจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนยืนยันว่าการเรียนที่ดีที่สุดคือการเรียนที่โรงเรียนกับครูผู้สอนโดยตรง